Werkwijze

U kunt altijd contact opnemen met Hernabouw via de mail info@hernabouw.nl of via telefoon (06) 13005859. Bij het achterlaten van een bericht neem ik direct contact met u op.

Na het maken van een afspraak kom ik bij u langs om de bestaande wensen te inventariseren. In dit eerste gesprek stel ik veel vragen om er achter te komen wat uw exacte wensen precies zijn. Daarbij geef ik aan of Hernabouw deze wensen kan realiseren en/of er andere opties mogelijk zijn om aan de wens te kunnen voldoen. Naar aanleiding van dit eerste gesprek en bij wederzijds goedvinden wordt een offerte gemaakt. De offerte is vrijblijvend en heeft een geldigheidsduur van drie maanden. De offerte wordt in tweevoud naar u toegezonden. Eén exemplaar is voor u en de ander kunt u ondertekent retour zenden.

Binnen 4 weken wordt er contact opgenomen als er geen reactie op de uitgebrachte offerte is ontvangen. Duidelijk moet zijn of de offerte voldoet aan de verwachtingen en/of aanpassingen nodig zijn. Ook als u besluit om geen gebruik te maken van onze diensten vernemen wij dit graag.
Als de offerte ondertekent retour is gekomen wordt er direct contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak waarin de details van het werk worden besproken. Dit betreft bijvoorbeeld het plannen van de uit te voeren werkzaamheden en in welke volgorde de werkzaamheden worden gedaan. Het kan voorkomen dat bepaalde werkzaamheden in een bouwproces door derden worden uitgevoerd. Hernabouw heeft contacten en besteedt dergelijke werkzaamheden uit aan vaste contactpersonen waarmee al langer een relatie bestaat. U kunt rekenen op het leveren van kwalitatief goed werk en service.

Betalingen van het werk

Op de offerte staat duidelijk vermeld welke betalingstermijnen gelden. De betalingstermijnen zijn afhankelijk van de omvang van het werk. Er wordt een aanbetaling gevraagd van 25% van de opdracht bij het akkoord zijn met de offerte. Bij grote werken wordt een betaling gevraagd bij het bestellen van alle materialen. Er vindt een betaling plaats als de werkzaamheden voor een deel zijn afgerond en een laatste betalingstermijn na het afronden van het werk.

Veiligheid

Hernabouw heeft de benodigde verzekeringen om werk te kunnen uitvoeren, denk hierbij aan bijv. de CAR verzekering. Er wordt op de werkplaats netjes gewerkt en de werkplaats wordt iedere dag opgeruimd achtergelaten. De gereedschappen waar Hernabouw mee werkt zijn professioneel en goedgekeurd.

Garantie

Op de uitgevoerde werkzaamheden heeft u een jaar garantie. Dit staat los van bijv. de fabrieksgarantie die wordt gegeven op een CV-ketel. Uiteraard wordt dan deze garantietermijn gehanteerd. Als er vragen zijn met betrekking tot garantiewerk na het afronden van een werk neem dan contact met ons op. Wij adviseren u graag.